Gynekologická ambulancia
ÚVOD REGISTRÁCIA OBJEDNÁVANIE KONTAKT INFORMÁCIE
25.9.2021 

Priestor pre rôzne informácie ohľadom ambulancie ako aj rôzne informácie a medicínske aspekty v oblasti gynekológie a pôrodníctva.


Témy:

1. Aktuálne oznamy:

2. Objednávací systém

3. Výsledky cytologických sterov

4. Čo si zobrať do pôrodnice

5. Cenník výkonov

6. Vyšetrenia v tehotenstve

7. Metóda LBC ( liquid based cytology )

8. NIFTY a TRISOMY test - revolučná novinka na Slovensku pre ženy v tehotenstveNOVÉ!

9. Ochrana osobných údajov a GDPR


5. Cenník výkonov:

Vážené pacientky. Dovolíme si Vás informovať o niektorých platených výkonoch. Aby nedošlo k omylu, že na našej ambulancii sa za ošetrenia platí, zdôrazňujeme, že všetky liečebné úkony spojené s chorobným stavom, všetky tehotenské poradne, všetky preventívne prehliadky sú bezplatné. Taktiež ďalšie postupy a liečebné úkony vyplývajúce z predošlých liečebných úkonov. Presne v zmysle zákona a usmernenia Ministerstva zdravotníctva. Všetky výkony, za ktoré sa platí sú administratívneho charakteru, sú nadštandardné, alebo platia len pre pacientky nekapitované na našej ambulancii. Výkony a nadštandardné služby ambulantnej starostlivosti a výkony administratívneho charakteru boli konzultované s RLK Prešov a ASL SR.

 • Štandardné vyšetrenie orgánového systému (vaginálne vyšetrenie). Na vlastnú žiadosť, nie v spojení s chorobným stavom, mimo periodicity preventívnych prehliadok. Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové, alebo iné odborné vyšetrenia. Vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu, poučenie pacientky


 • 15 €
 • Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy


 • 25 €
 • Cytologický ster z krčka maternice


 • 10 €
 • Cytologický ster z krčka maternice metódou LBC


 • 20 €
 • K+C z pošvy (bakteriologické vyšetrenie pošvy)


 • 5 €
 • Tehotenská poradňa (nad rámec stanovených MZ)


 • 7 €
 • Tehotenská poradňa - samoplatca


 • 20 €
 • Vydanie lekárskeho potvrdenia na žiadosť fyzickej osoby, vystavenie nového tehotenského preukazu, návrh na kúpeľnú liečbu na vlastnú žiadosť, výber, konzultácia a kontrola užívania antikoncepcie


 • 5 €
 • Vydanie lekárskeho potvrdenia z iných administratívnych dôvodov. Pre komerčnú (nie zdravotnú) poisťovňu, pre súd, pri ceste do cudziny, pre vysokú školu, pas atď.


 • 5-10 €
 • Vydanie potvrdenia o návšteve ambulancie


 • 1 €
 • Vydanie potvrdenia o návšteve ambulancie (ak donesie tlačivo)


 • 0 €
 • Vystavenie duplikátu tlačiva, alebo tehotenského preukazu


 • 1 €
 • Preventívna prehliadka na žiadosť zamestnávateľ, alebo pacientky ( nad rámec stanovených MZ)


 • 40 €
 • Vyšetrenia cudzinca u nás nepoisteného (preventívna prehliadka, prípadne odbery na labor. vyšetrenia)


 • 40-50 €
 • Vyšetrenie mimo ordinačných hodín ( po dohode s lekárom)


 • 10 €
 • Fotografická snímka z USG ( u tehotných pacientiek)


 • 5 €
 • Záznam USG vyšetrenia - 2D, 3D, 4D na USB kľúč


 • 25 €
 • Inzercia vnútromaternicového telieska (vaginálne vyšetrenie, predpis, zavedenie, USG)


 • 15 €
 • Extrakcia vnútromaternicového telieska (vaginálne vyšetrenie, vybratie, USG)


 • 10 €  ©2017 Marián Raučina