Gynekologická ambulancia Raučina & Surgent

Aktuálne oznamy:


Dr. Bujdová Luptáková nastupuje na materskú dovolenku. Počas nej budú zastupovať Dr. Surgent a Dr. Raučina. Prosíme pacientky, aby sa naďalej objednávali podľa možnosti pod označením L.

Dr. Raučina má od 23.2. do 27.2. dovolenku. Neodkladné prípady zastupuje Dr. Surgent.Prosíme pacientky, aby prichádzali na ranné krvné odbery do 07:45 hod.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Od 1.10.2013 MUDr. Bujdová Luptáková zastavuje príjem nových pacientiek z kapacitných dôvodov.


Od 1.7.2014 MUDr. Raučina zastavuje príjem nových pacientiek z kapacitných dôvodov.Fotogaléria:
Dr. Surgent Dr. Raučina Dr. Bujdová Luptáková s. Andrejková s. Harčariková vyšetrovňa USG prístroj

Zdravotná starostlivosť na našej ambulancii zahŕňa:

  • preventívne gynekologické vyšetrenia žien a tehotných
  • vedenie tehotenských poradní
  • ultrazvukové vyšetrenia gynekologické a tehotných
  • všeobecné a špeciálne vyšetrenia pôvodcov infekčných ochorení gynekologického pôvodu
  • poruchy menštruačných cyklov - diagnostika, poradňa, liečba
  • dispenzárne sledovania pri chorobných odchýlkach v zmysle odporúčania domácich a zahraničných odborných spoločností (cytologické kontroly, HPV typizácia, myómy, endometrióza a pod.)
  • priama náväznosť pre klinické sledovanie a výkony (liečba sterilných párov, chronické bolestí v podbrušku, dysplastické zmeny a pod.)
  • preventívne cytologické vyšetrenia metódou LBC ( liquid based cytology )
  • PRENASCAN - vyšetrenie chromozomálnych chýb plodu z krvi matky nové!


Zmluvní partneri:
zmluvné poisťovne foto polikliniky