Gynekologická ambulancia Raučina & Surgent

Aktuálne oznamy:


Prosíme pacientky, ktoré zmenili zdravotnú poisťovňu k 1.1.2015, aby nám túto skutočnosť v predstihu oznámili ( e-mailom, osobne,... ). Ďakujeme.Prosíme pacientky, aby prichádzali na ranné krvné odbery do 07:45 hod.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

MUDr. D. Surgent príjem nových pacientiek nezastavuje, môžte sa hlásiť aj bez dokumentácie.

Od 26.1.2015 do 30.1.2015 má Dr. D. Surgent dovolenku

Od 1.10.2013 MUDr. Bujdová Luptáková zastavuje príjem nových pacientiek z kapacitných dôvodov.


Od 1.7.2014 MUDr. Raučina zastavuje príjem nových pacientiek z kapacitných dôvodov.Fotogaléria:
Dr. Surgent Dr. Raučina Dr. Bujdová Luptáková s. Andrejková s. Harčariková vyšetrovňa USG prístroj

Zdravotná starostlivosť na našej ambulancii zahŕňa:

  • preventívne gynekologické vyšetrenia žien a tehotných
  • vedenie tehotenských poradní
  • ultrazvukové vyšetrenia gynekologické a tehotných
  • všeobecné a špeciálne vyšetrenia pôvodcov infekčných ochorení gynekologického pôvodu
  • poruchy menštruačných cyklov - diagnostika, poradňa, liečba
  • dispenzárne sledovania pri chorobných odchýlkach v zmysle odporúčania domácich a zahraničných odborných spoločností (cytologické kontroly, HPV typizácia, myómy, endometrióza a pod.)
  • priama náväznosť pre klinické sledovanie a výkony (liečba sterilných párov, chronické bolestí v podbrušku, dysplastické zmeny a pod.)
  • preventívne cytologické vyšetrenia metódou LBC ( liquid based cytology )
  • PRENASCAN - vyšetrenie chromozomálnych chýb plodu z krvi matky nové!


Zmluvní partneri:
zmluvné poisťovne foto polikliniky